ล่าความจริง : “ชนเผ่าถิ่น” อนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านในไร่หมุนเวียน

“ชาวเขา” หรือคนบนพื้นที่สูงของประเทศไทย มักถูกมองในแง่ลบว่าเป็นพวกทำลายทรัพยากรป่าไม้ จากการทำไร่เลื่อนลอย แต่จริงๆ แล้ววิถีวัฒนธรรมของชาวเขาบางเผ่าก็น่าสนใจ และเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างแท้จริง
อย่างเรื่องราวของชาวเขาเผ่า “ถิ่น” ที่จังหวัดน่าน พวกเขามีภูมิปัญญาทำไร่หมุนเวียนที่ไม่เหมือนใคร วิธีการของพวกเขาส่งผลดีทั้งในแง่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อม / ติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณเนื้อแพร พงษ์สุวรรณ

—————————————-­———
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews
google+ : https://plus.google.com/+Now26Tv
youtube : http://www.youtube.com/user/NOWTV26

Post Author: AUTO

ใส่ความเห็น