ขุดราก “บีอาร์เอ็น” จุดไฟใต้สู้รัฐไทย

ขุดราก “บีอาร์เอ็น” จุดไฟใต้สู้รัฐไทย

ขบวนการบีอาร์เอ็นเป็นองค์กรต่อต้านรัฐไทยที่ประกาศจุดยืนชัดเจนตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2502 ว่าต้องการปลดปล่อย “ปาตานี” ซึ่งหมายถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ออกจากรัฐไทย เพื่อไปตั้งรัฐเอกราชใหม่ชื่อว่า “รัฐปาตานี”

—————————————-­———
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews
google+ : https://plus.google.com/+Now26Tv
youtube : http://www.youtube.com/user/NOWTV26

Post Author: AUTO

ใส่ความเห็น