ล่าความจริง : เงินทอนวัด…ธรรมาภิบาลติดลบ

เงินทุจริตก้อนนี้ เป็นโครงการเงินอุดหนุนงบประมารการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดยเจ้าของโครงการคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ที่มีเงินงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือวัดต่างๆ ตามขั้นตอนปกติ วัดที่จะได้รับเงิน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ทาง พศ.กำหนดไว้ / โดยทางวัดต้องเป็นผู้ส่งเรื่องเพื่อขอเงินมาที่ทาง พศ.และอธิบายเหตุผลตามที่ระบุไว้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น
เมื่อวัดเสนอเรื่องไปแล้ว จะมีการพิจาณาไล่ตามลำดับชั้น ตั้งแต่ชั้นรับเรื่อง มีคณะกรรมการพิจารณา มีการทำบัญชีสรุป แล้วส่งต่อไปยังรองผู้อำนวยการ พศ. และผู้อำนวยการ พศ.เพื่ออนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ปัญหาเงินทอนวัด สะท้อนปัญหาอะไรบ้าง และแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้แบบยั่งยืนต้องทำอย่างไร ไปติดตามจากรายงานของคุณเนื้อแพร พงษ์สุวรรณ ค่ะ

—————————————-­———
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews
google+ : https://plus.google.com/+Now26Tv
youtube : http://www.youtube.com/user/NOWTV26

Post Author: AUTO

ใส่ความเห็น