News เวทีประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทองอีสานล้ม

ล่าความจริง พิกัดข่าว : เวทีประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทองอีสานล้ม “NOW26” 17-06-60
—————————————-­———
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews
google+ : https://plus.google.com/+Now26Tv
youtube : http://www.youtube.com/user/NOWTV26

Post Author: AUTO

ใส่ความเห็น