พาณิชย์ เล็งเปิดตลาดเฉพาะสินค้าอีก 5 แห่งในปีนี้

พาณิชย์ เล็งเปิดตลาดเฉพาะสินค้าอีก 5 แห่งในปีนี้
พาณิชย์ เล็งเปิดตลาดเฉพาะสินค้าอีก 5 แห่งในปีนี้ หลังประเดิมที่เชียงใหม่แห่งแรก หวังกระจายสินค้า-ดึงดูดท่องเที่ยว

พาณิชย์ เล็งเปิดตลาดเฉพาะสินค้าอีก 5 แห่งในปีนี้ หลังประเดิมที่เชียงใหม่แห่งแรก หวังกระจายสินค้า-ดึงดูดท่องเที่ยว

วันนี้ (19พ.ค. 60) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ กระทรวงฯ มีแผนจะเปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market)อีก 5 แห่ง คือ ภูเก็ต อุดรธานี จันทบุรี สงขลา ชลบุรี ซึ่งล้วนแต่เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยวันนี้ได้เปิดตัวตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) เป็นแห่งแรกที่ศูนย์การค้า Think park จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อโปรโมตและจำหน่ายผลไม้ไทยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก

สำหรับตลาดเฉพาะสินค้าเป็นตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้เป็นตลาดที่จะมาช่วยในการกระจายสินค้าที่มีความโดดเด่น โดยนำสินค้าจากเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า จากท้องถิ่นมาจัดจำหน่าย และเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นหมุนเวียนและเติบโต

ที่มา: LINE TODAY, TNN24 ช่อง 16

Post Author: AUTO

ใส่ความเห็น